زاویه دار کردن صورت

زاويه دار كردن صورت با نخ ليفتينگ بدون جراحی
1504
5.0/5 rating (3 votes)
زاویه دار کردن صورت

 

 جراحی فک و صورت

ازدیربازبرای رفع اشکالات آناتومیکی وظاهری فک عمل سنگین جراحی فک انجام میشده است.در روش دیگر برای زاویه دارکردن فک ازپروتز نیزاستفاده میشودکه مانندهرعمل دیگری بایدتحت بیهوشی انجام شود.

علاوه بر احتمال بروز عوارض پس از عمل اگرنتیجه عمل موردرضایت شخص نباشددوباره بایدبا عمل جراحی دیگری پروتز را خارج نمود

درصورتی که امروزه باپیشرفت متریال طب زیبایی میتوان برای زاویه دارکردن فک به جای عمل جراحی کاشت پروتز  از تزریق ژل هیالورنیک بهره برد

زاویه دارکردن صورت یامادلینگ صورت درمرکززیبایی ما چگونه انجام میشود؟

بیخطرترین روش زاویه سازی تزریق ژل هیالورنیک اسیداست.پزشک باید به زوایای صورت وآناتومی چهره مسلط باشدوپس ازشناخت کافی نیازبه تجربه داردتابتواندصورت هرشحص رامطابق باترکیب اجزای صورت زاویه دارکندصرف اینکه چندسی سی ژل درصورت تزریق شودنتیجه رانمیتوان زاویه دارشدن صورت قلمدادنمود

آقای دکترکره یی با تجارب چندین ساله درطب زیبایی وباشناخت زوایای پنهان وآشکارصورت میتواندبا توجه به سلیقه هرشخص ومتناسب با اجزای چهره عمل زاویه دارکردن صورت راانجام دهد

  • اعمال بیحسی مناسب
  • تجربه کاملا بدون درددرحین زاویه سازی
  • زمان کوتاه زیربیست دقیقه
  • کمترین تورم وکبودی پس ازعمل
  • نقاهت ساده بدون نیازبه استراحت درمنزل

هزینه زاویه دارکردن فک

نسبت به عمل جراحی کاشت پروتز بسیارارزانتراست وشخص فقط هزینه ژل ودستمزدپزشک رامیدهدودیگرنیازی به خریدن پروتزگران یاپرداخت هزینه کلینیک ندارد

زاويه دار كردن صورت با نخ ليفتينگ

روش جدیدی است که توسط پزشکان محدودی انجام میشودودرترکیب باژل نتیایج شگفت انگیزی برای شخص  بدنبال خواهدداشت