عمل جراحی بینی، آیا بهترین انتخاب است؟

آیا جراحی بینی آخرین انتخاب است؟ چه راه حل های جایگزینی وجود دارد؟
یکشنبه, 14 مهر 1398
1093
5.0/5 rating 1 vote
عمل جراحی بینی، آیا بهترین انتخاب است؟

 

جراحی بینی

رینوپلاستی عمل جراحی نسبتا سنگینی است وبایدتوسط جراح فک وصورت یا متخصصین گوش حلق بینی باتجربه انجام شود.بااین حال ممکن است عوارض جبران ناپذیری درپی جراحی بینی حادث شودکه  با جراحی بعدی بایداصلاح شود

عوارض جراحی بینی

غیرازتورم وکبودی  پس ازعمل درمواردی ممکن است غیرقرینگی سوراخهای بینی یا عدم هماهنگی پره های بینی ایجادشود.همچنین ایجادقوزیا تشکیل بافت استخوانی اضافه یا گوشت اضافه هم ازعوارض عمل رینوپلاستی میباشد

لیفت بینی با نخ

درمواردی که بینی دچارمشکلات عملکردی وآناتومیکی نباشدمیتوان به جای عمل رینوپلاستی ازعمل سرپایی لیفت بینی بانخ بهره برد.دکترکره یی عمل لیفت بینی رابه صورت ترکیبی با نخ وژل وبوتاکس انجام میدهدکه این روش ابداعی ایشان میباشدوبارها این عمل رابرای بیماران خودبه صورت موفقیت آمیزانجام داده است

اصلاح ساختار بینی بدون جراحی

درروش ترکیبی آقای دکترکره یی نقایص ظاهری بینی رفع میگرددوبرای داشتن بینی زیبا وسربالا نیازی نیست که فقط زیربارعمل نسبتا سنگین رینوپلاستی رفت .عمل سرپایی لیفت بینی بابیحسی موضعی درمطب انجام میشودودوره نقاهت چندروزه باعث شده که کسانی که ازجراحی سنگین بینی وحشت دارندعمل ساده لیفت بینی را ترجیح دهند