تزریق چربی به صورت

نکاتی که راجع به تزریق چربی به صورت باید بدانید
چهارشنبه, 18 دی 1398
1320
5.0/5 rating (2 votes)
تزریق چربی به صورت

 

هزینه تزریق چربی به صورت

بستگی به محل انجام عمل وهزینه مربوط به کلینیک دارد به علاوه دستمزد پزشک 

مراقبت بعد از تزریق چربی صورت

تا دوروزاستحمام ممنوع است .مصرف منظم داروهای تجویز شده وپرهیز از دستکاری صورت تا دوهفته الزامی است

عوارض تزریق چربی صورت

تورم وکبودی ودرد درمحل برداشت چربی و صورت تا یکیدوهفته بهبود میابد 

ماندگاری تزریق چربی در صورت

اگر مراحل تزریق چربی درصورت توسط پزشک با تجربه و یصورت صحیح انجام شودوجلسهدوم ترمیم نیز انجام شودچربی جزوماندگارترین فیلرهامیباشد