تزریق چربی به صورت

نکاتی که راجع به تزریق چربی به صورت باید بدانید
چهارشنبه, 18 دی 1398
924
5.0/5 rating 1 vote
تزریق چربی به صورت

 

هزینه تزریق چربی به صورت

بستگی به محل انجام عمل وهزینه مربوط به کلینیک دارد به علاوه دستمزد پزشک 

مراقبت بعد از تزریق چربی صورت

تا دوروزاستحمام ممنوع است .مصرف منظم داروهای تجویز شده وپرهیز از دستکاری صورت تا دوهفته الزامی است

عوارض تزریق چربی صورت

تورم وکبودی ودرد درمحل برداشت چربی و صورت تا یکیدوهفته بهبود میابد 

ماندگاری تزریق چربی در صورت

اگر مراحل تزریق چربی درصورت توسط پزشک با تجربه و یصورت صحیح انجام شودوجلسهدوم ترمیم نیز انجام شودچربی جزوماندگارترین فیلرهامیباشد