درباره دکتر کره ئی

دکتر کره ئی

عضو انجمن علمی جراحان ایران

دکترکره یی متولد1357درشمیران تهران است ونام فامیلش مربوط به محل زندگی جدپدریش در اوین میباشد.ایشان سال 1374وارد رشته پزشکی درتهران شدوپس ازطی دوره های تخصصی پوست وزیبایی ازسال 1385 فعالیت حرفه ای خودرا آغازنموده است.